Yhdistyksemme

Yhdistyksemme on Keliakialiitto ry:n jäsenyhdistys. Se toimii yhteistyössä Keliakialiiton kanssa alueellisena potilas- ja edunvalvontajärjestönä, jonka tavoitteena on parantaa keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien henkilöiden ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Haluamme lisätä keliakiatietouttasi, auttaa ja tukea sinua kaikissa keliakiaan liittyvissä asioissa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan kaikkeen mahdolliseen keliaakikon elämään liittyvään toiminta-alueellamme.

Voit myös tulla itse mukaan yhdistyksemme toimintaan - uusia ideoita ja toteuttajia tarvitaan!